Fasádní lamináty

 

 

Prohlednout ucelenou kolekci  

 

MEG - materiál exteriérové kvality

MEG je samonosný vysokotlaký laminát (HPL) s dekorativním povrchem, vhodný pro použití v exteriérech. Je odolný proti blednutí barev a povětrnostním vlivům dle standardu ČSN EN 438:2005, část 6. MEG je tvořen z vrstev vláken celulózy (papíru) impregnovaných fenolickou pryskyřicí a jedním nebo dvěma dekoračními povrchy z vláken celulózy impregnovaných melaminovou pryskyřicí.

Výrobní proces laminátu MEG kombinuje teplotu (150 °C) a vysoký tlak (9 MPa) v lisu, kdy fenolická a melaminová pryskyřice společně kondenzují v monolitní výrobek - HPL desku MEG. Jedna nebo obě strany mohou být dekorativní. Je možné dodat standardní MEG laminát nebo jeho verzi (MEG F1) se sníženou hořlavostí, která se dociluje přidáním inhibitorů hoření do fenolické pryskyřice.

 

 

MEG je dostupný v široké škále dekorů a lze jej rovněž přizpůsobit pomocí digitálního tisku. Materiál MEG s digitálním tiskem vám umožní vytvořit odolný a originální obklad stěn, který může být realizován na základě kresby, grafického návrhu nebo fotografie.

 

hlavní účel použití

 

 

 

připevňování panelů

Z důvodu nutnosti dostatečné vzduchové mezery mezi panelem a podkladem nesmí být panely nikdy upevněny příliš blízko sebe – vždy se ujistěte,

že je mezi nimi dostatečná dilatační spára, jejíž velikost může být vypočtena podle rozměrů zdi zakryté panely.

MEG se při nízké vlhkosti smršťuje a při vysoké roztahuje. Pro optimální montáž byste vždy měli mít na paměti, že „pevné“ a „kluzné“ body mají jiné rozměry otvorů právě za účelem umožnění dilatace.

Šrouby musí mít ploché hlavy a nesmí být zapuštěné, protože by pak narušily expanzi materiálu.  
 
 

 

Upevňovací systémy pro odvětrávané fasády:

 

  • “Viditelné” upevnění na aluminiové spodní konstrukce
  • “Viditelné” upevnění na dřevěné spodní konstrukce
  • Neviditelné upevnění: dělené latě na aluminiové spodní konstrukce
  • Neviditelné upevnění: lepidlo na aluminiové spodní konstrukce
  • Neviditelné upevnění: lepidla na dřevěné spodní konstrukce

 

 

Všechny detaily týkající se upevňování panelů naleznete v konkrétních technických manuálech (MEG Technical Manual).

 

vlastnosti

Kolísání teplot a relativní vlhkost nemají vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti MEG.

Před použitím je doporučeno skladovat panely v dobře podložené a větrané pozici, aby jim byla umožněna aklimatizace, která pomáhá předejít deformacím.

Zejména kompaktnost MEG zaručuje optimální kombinaci mechanických vlastností jako pevnost v ohybu a pevnost v tahu, odolnost proti stlačení a proti nárazu.

Stejnorodost a vysoká hustota panelů poskytuje vysokou odolnost proti extrakci upevňovacích prvků. Vysoké procento surových materiálů používaných pro výrobu MEG pochází z obnovitelných zdrojů.

 

 

 

fasády

MEG obklady stěn nabízí vysoce technické a esteticky uspokojující výsledky.

Styl může být přizpůsoben různým prostředím a požadavkům zákazníka.

Za pomocí MEG lze obkládat veřejné i soukromé budovy dle kreativity designérů, kteří si mohou navrhnout vlastní vzor a přizpůsobit si tak opláštění budovy.

Tento technický a robustní materiál umožňuje vždy vyjádřit různé koncepty a geometrická uspořádání.

 

 

Balkóny

MEG je také vhodný pro obkládání balkonů a parapetů, detailů určujících a doplňujících ráz celé architektury a umožňující těmto otevřeným částem aby mohly být v barvách doplňujících celkový ráz stavby, nebo aby se naopak staly kontrastními prvky. 

 

 

zástěny - ochrany před sluncem

MEG se vyznačuje silným designem fasád chránících proti slunečnímu záření a některých tranzitních prvků, jako jsou např. markýzy.

Expresivní potenciál MEG je zdůrazněn výřezy na míru, které umožňují blokovat sluneční světlo a vytvořit podmanivé efekty za pomoci stínů.

Díky kompaktnímu jádru může MEG využít lehkosti současných vzorů, nebo naopak ozvěn orientu v elegantní řadě Mashrabiya of the Orient.

Projekty s MEG nejsou nijak limitovány a jsou proto vhodné k experimentování a k nekonečným nápadům.

 

 

abet digital

MEG si hraje s kreativitou díky užití technik digitálního tisku. Digitální tisk umožňuje vytvoření prakticky jakýchkoliv komerčních či osobních obrazů a to na jakýkoliv formát fasády či jen její prvek.

Každý projekt má svůj unikátní charakter.

 

 

životní prostředí

MEG se skládá ze 60-70% celulosových vláken získaných z obnovitelných zdrojů, zatím co zbývající část (30-40%) je složena z teplem tvrditelných pryskyřic.

Organická rozpouštědla, azbest a těžké kovy nejsou součástí výrobního procesu. MEG neuvolňuje plyny, výpary, rozpouštědla ani tekutiny.

Díky své vysoké výhřevnosti MEG umožňuje navrácení energie ze spalování svých odpadů v některých spalovnách odpadů.

MEG navíc získal pozitivní LCA (Life Cycle Assessment), které se vypočítává dle standardu ISO 14040 , které se používají k určení dopadu produktu na životní prostředí

a berou v potaz použitý materiál a spotřebu energie a emisí ve všech fázích životního cyklu výrobku. 

 

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace